OBS De Koet | Tripkouw 36 | 1679 GJ Midwoud
Waarom Kanjertraining?

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen "erbij te horen".

 

"Erbij horen" vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind.

 

De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen worden in de groep.

Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag.

De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen als leerkrachten.

Door ouders te informeren, worden ook zij betrokken bij de lessen van hun kind.

 

Samengevat zijn de belangrijkste doelen:

- Leerlingen durven zichzelf te zijn.

- Leerlingen voelen zich veilig.

- Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.

- Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.

- Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

 

Al onze leerkrachten zijn gediplomeerd trainers en dus goed in staat deze lessen te geven.

Voor meer informatie:  www.kanjertraining.nl

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.