panerai watches replicas Basisschool de Koet

Op De Koet speel je samen, werk je samen, groei je samen maar ook individueel. De Koet is als school de basis waar ieder kind, iedere leerling ertoe doet.

25

enthousiaste collega’s verwelkomen je graag!

220

kinderen komen iedere dag met veel plezier naar school

40

schoolweken bieden we onderwijs op maat

3

keer per jaar krijg je een rapportfolio

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Koet werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

Groep 1-2A

Wij zijn groep 1/2A!

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dit een voorwaarde is om tot spelen en leren te komen. 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s.

Onze groep is een van de drie kleutergroepen van De Koet. 

Juf Suzanne werkt op maandag,dinsdag en om de week op woensdag.

Juf Annelies werkt op woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
 

Groep 1-2 B

Wij zijn groep 1/2B!

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dit een voorwaarde is om tot spelen en leren te komen. 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s.

Onze groep is een van de drie kleutergroepen van De Koet. 

Juf Ingrid werkt de hele week in de groep.Groep 1-2C

Wij zijn groep 1/2C!

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dit een voorwaarde is om tot spelen en leren te komen. 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s.

Onze groep is een van de drie kleutergroepen van De Koet. 

Juf Ilse werkt op maandag, dinsdag en om de week op woensdag. 

Simone werkt op donderdag, vrijdag en om de week op woensdag.Groep 3

Welkom in groep 3!

Juf Vivienne en juf Marlou zijn de leerkrachten van groep 3, waar 28 leerlingen in zitten. Juf Vivienne werkt op maandag en dinsdag. Juf Marlou werkt op woensdag en donderdag. Op vrijdag wisselen zij elkaar af.

Van groep 2 naar groep 3, best een grote stap! Om de overgang van groep 2 naar groep 3 natuurlijk te laten verlopen wordt er sinds enkele jaren in groep 3 meer ingezet op spelend leren. De doelen van de leerlijnen en de methode blijven leidend, maar de verwerking wordt op verschillende manieren en niveaus georganiseerd. Niet alles wordt in het schrift geoefend maar ook in het spel en met behulp van andere materialen. Zo wordt er geleerd door te ervaren en krijgt het geleerde meer betekenis.

 

We leren lezen met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen Kim-versie’. We rekenen met ‘Met Sprongen Vooruit’ en we schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. Daarnaast  gymmen we twee keer in de week, is er ruimte voor de Kanjertraining en komt er regelmatig een muziekdocent in de groep. 

Via 4x wijzer wordt er gewerkt aan verschillende betekenisvolle thema’s waarin iedere leerling de ruimte krijgt om zijn eigen talent te laten groeien.

 

We zijn dit schooljaar weer gestart met de ‘startweken van de kanjertraining’. We doen allerlei spellen en oefeningen waarbij we elkaar nog beter leren kennen. 

Samen gaan we er een mooi en leerzaam jaar van maken!Groep 4

Welkom in groep 4!

Wij zijn een hele gezellige, hardwerkende groep 4 met 29 kinderen. 

Juf Daniëlle werkt van maandag tot en met donderdag en op vrijdag is juf Francisca er. 

We zijn het gehele jaar bezig met de regels van de Kanjertraining. We zorgen ervoor dat iedereen het fijn vindt op school: ikzelf, mijn klasgenoten, de juffen en daardoor ook mijn ouders. We helpen elkaar wanneer dit nodig is en zorgen ervoor dat iedereen meedoet. 

Bij rekenen, spelling en taal werken we op het Chromebook via Snappet. Een programma waarbij we meteen kunnen zien hoe we de les gemaakt hebben. 

Bij schrijven leren we alle hoofdletters. 

Verder lezen we nog veel uit ons leesboek. 

 

Groep 5

Welkom bij ons in groep 5!

Onze groep bestaat uit 22 leerlingen. Juf Maaike geeft les op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Karin geeft les op donderdag en vrijdag.

In groep 5 worden de kinderen voorbereid voor de bovenbouw. Dat is best even wennen! Er gaat vaak geoefend worden met stoplicht, vragenblokjes en timer om zelfstandigheid te bevorderen. Ook gaat gewerkt worden om het werktempo van de kinderen te verhogen. Dit schooljaar zijn o.a. de regels van de korte- en de lange klank aan het eind van een klankgroep erg belangrijk bij spelling en met rekenen krijgt het automatiseren van de tafels 1 t/m 10 en de analoge en digitale tijd veel aandacht. We werken op Snappet met rekenen, spelling en taal. Ook gebruiken we regelmatig werkbladen of werken in een schrift om teksten te schrijven of sommen uit te rekenen. Tijdens de schrijfles blijven de kinderen hun handschrift oefenen.

Samen met groep 6 wordt er tijdens de pauzes buiten gespeeld. Ook de lessen van 4xWijzer doen we grotendeels samen met groep 6. Tijdens de lessen van 4xWijzer wordt een groot beroep gedaan op eigenaarschap en een onderzoekende houding. We leren hierbij een heleboel over de geschiedenis, aardrijkskundige onderwerpen, de topografie van Nederland en over de natuur.

Op dinsdag en donderdag eten we tijdens het tussendoortje een stuk fruit en op maandag en donderdag gymmen we in de gymzaal naast onze school.

We gaan er met zijn allen een leerzaam en leuk schooljaar van maken!

 

Groep 6

 

Welkom bij ons in groep 6! 

Wij zijn een hele gezellige groep van 24 leerlingen en juf Linda staat op maandag, dinsdag en woensdag met veel plezier voor de klas. Totdat juf Milou terug is van zwangerschapsverlof staat op donderdag en vrijdag een ervaren invalleerkracht voor de groep. 

In groep 6 intensiveren we onder andere het leesproces en breiden we onze kennis op spellinggebied verder uit. We leren bijvoorbeeld woorden met een c schrijven. De geleerde rekenvaardigheden vanuit groep 5 breiden we in groep 6 ook verder uit. We leren optellen en aftrekken met getallen tot 100.000. Ook leren we dat een miljoen een getal is met 6 nullen. Daarnaast is er aandacht voor breuken en decimalen, vermenigvuldigen en delen, meetkunde en verhoudingen. 

We werken aan onze doelen voor spelling, taal en rekenen op Snappet, maar gebruiken regelmatig werkbladen, leren bewegend of werken in het schrift om teksten te schrijven en sommen uit te rekenen. Tijdens de schrijfles blijven we ons handschrift oefenen. Samen met groep 5 spelen wij tijdens de pauzes buiten en ook de lessen van 4xWijzer doen wij grotendeels samen met groep 5. Tijdens de lessen van 4xWijzer wordt een groot beroep gedaan op eigenaarschap en een onderzoekende houding, want je mag binnen bepaalde kaders zelf kiezen wat je gaat leren en op welke manier je dat het liefst doet. We leren hierbij een heleboel over de geschiedenis, aardrijkskundige onderwerpen, de topografie van Nederland en over de natuur. 

Op maandag krijgen we gymles van onze vakleerkracht en op donderdag een gymles van de eigen leerkracht. We proberen zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes te eten en mogen een fles water op tafel hebben om de hele dag door te kunnen drinken.

 


 

 
 

Groep 7

 

Welkom in groep 7!

Wij bestaan uit 25 leerlingen en 2 juffen. Juf Francisca is er op maandag en juf Lianne is er de rest van de week. Wij gymmen op maandag en donderdag in de gymzaal naast onze school. We hebben gymles van juf Lianne. Dit jaar krijgen we ook weer muziekles. De muzieklessen worden verzorgd door meester Bart. 

Iedere dinsdag en donderdag eten we tijdens het tussendoortje een stuk fruit en drinken we gedurende de dag water. We spelen samen met groep 8 buiten. 

In groep 7 werken we met elkaar aan een fijne sfeer, waarbij ieder kind zich prettig voelt en fijn kan werken. Hierbij gaan we uit van de principes van de Kanjertraining. We zijn dit jaar al begonnen met de ‘startweken van de kanjertraining’. We herhalen de Kanjerposter en de Kanjerpetten, doen vertrouwensspelen, samenwerkingsactiviteiten en oefeningen waarbij we elkaar nog beter leren kennen.  

Verder wordt de kennis van de leerlingen in groep 7 weer verder uitgebreid en gaan we dieper op de leerstof in. Daarnaast krijgen de leerlingen af en toe al huiswerk. Zo bereiden ze thuis een boekbespreking voor en leren ze voor toetsen, waaronder Engels. Gedurende het hele schooljaar werken we aan verschillende thema's. Daarbij kiezen de leerlingen zelf hun opdrachten uit, die ze met een maatje mogen uitvoeren. We doen dit samen met groep 8.

Het jaar wordt afgesloten met een spetterend kamp!Groep 8

Wij zijn groep 8!

Onze leerkracht op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is meester Jan.

Dinsdag hebben we juf Robin. Er zitten 26 kinderen in de klas. Onze klas bevindt zich helemaal achterin het gebouw, naast de bibliotheek. 

We spelen buiten samen met groep 7. Momenteel maken we onze eigen verjaardagskalender in het technieklokaal op school. 

Het is voor ons een bijzonder jaar: 

 • We mogen het oud papier ophalen door de hele school. 
 • Dit jaar hebben we de musical.
 • Wij presenteren ‘Koet Got Talent’

Aan het eind van de schooldag doen we vaak een spel dat heet ‘Verboden te lachen’. Dat doen we als we goed hebben gewerkt.

Groetjes van groep 8.Crisis-noodopvang

Sinds mei 2023 zijn er twee nieuwe groepen op De Koet. Daar wordt lesgegeven aan kinderen, die zijn gevlucht uit hun thuisland om de meest uiteenlopende redenen. 

De kinderen verblijven op dit moment op een locatie in Avenhorn en worden dagelijks, met uitzondering van de woensdag, met de bus naar De Koet gebracht en gehaald. 

Daar geeft juf Inge les aan het jonge kind en juf Marjon aan het oudere kind. Het buitenspelen en sporten doen we als groep samen. 

We zijn vooral bezig met woordenschatontwikkeling, kennis maken met de Nederlandse cultuur en het Nederlandse onderwijs. Dit neemt een flink gedeelte van de ochtend in beslag. Daarnaast bieden we rekenlessen passend bij ieder niveau van het kind.

Geregeld komen er kinderen uit de reguliere klassen samenwerken met de kinderen uit onze groepen.