the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Koet

Op De Koet speel je samen, werk je samen, groei je samen maar ook individueel. De Koet is als school de basis waar ieder kind, iedere leerling ertoe doet.

22

enthousiaste collega’s verwelkomen je graag!

200

kinderen komen iedere dag met veel plezier naar school

40

schoolweken bieden we onderwijs op maat

3

keer per jaar krijg je een rapportfolio

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Koet werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

Onze groepen

Ondek hier onze groepen!

Groep 1-2A

Juf Nel en juf Astrid zijn de leerkrachten van groep 1/2 A. 

 

Juf Nel is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Juf Astrid is er op woensdag.

 

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en dus met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dat een voorwaarde is om te komen tot spelen en leren. 

 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s. 


 

Groep 1-2 B

Juf Ingrid en juf Simone zijn de leerkrachten van groep 1/2 B. 

 

Juf Ingrid is er op maandag t/m woensdag

Juf Simone is er op donderdag en vrijdag

 

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en dus met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dat een voorwaarde is om te komen tot spelen en leren. 

 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s.

 

Groep 3

Juf Vivienne en juf Marlou zijn de leerkrachten van groep 3. 

 

Juf Vivienne werkt op maandag en dinsdag. 

Juf Marlou werkt op donderdag en vrijdag. 

Op woensdag is de ene week juf Vivienne er en de andere week juf Marlou. 

 

Van groep 2 naar groep 3, best een grote stap!

 

Voor veel kinderen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een aardig grote stap. In groep 3 worden er andere dingen van de leerlingen verwacht dan in groep 2. Niet alleen de aangeboden stof is totaal anders, ook de manier van werken is vaak een andere dan de kinderen in groep 1-2 gewend waren. 

In groep 3 is een meer aangescherpte werkhouding nodig. Het werktempo gaat omhoog, er worden meer werkjes achter elkaar gedaan die een goede concentratie vereisen, werken met ruimtelijk materiaal wordt voornamelijk werken in schriften  waarbij netheid een vereiste is.

 

Groep 4

In groep 4 gaat het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Met lezen vergroot je ook je woordenschat, hetgeen van belang is voor het begrijpend lezen. 

Met rekenen wordt er tot 100 gerekend en worden de tafels geleerd. De tafels van vermenigvuldiging vormen de basis voor vrijwel alle rekenhandelingen in de bovenbouw. 

Spelling: het aanleren van de spellingsregels, luisterwoorden en weetwoorden staat dagelijks op het dagprogramma van groep 4. Om goed te leren te spellen moet het kind weten welke strategie hij moet toepassen. 

Ook starten we in groep 4 met het vak taal. Een deel van het taalonderwijs bestaat uit woordenschat, een ander deel uit Taal verkennen. Ook het gebruik van hoofdletters wordt bij taal behandeld: deze leren we schrijven in ons schrijfonderwijs in groep 4.

Daarnaast  gymmen wij twee keer in de week en is er nog ruimte voor de kanjertraining, 4XWijzer en overige expressieve vakken.

 

Groep 5

Juf Lieselot en juf Linda zijn de leerkrachten van groep 5. 

 

Juf Lieselot is er van maandag t/m vrijdag. 

Eén keer per 2 weken is juf Linda er op woensdag. 

 

Thema’s 4x wijzer dit schooljaar: Vroeger was het anders, Het oude Egypte, Vikingen, ridders en kastelen, Nederland, West Nederland.

Voor rekenen gaan we o.a. werken met: tafels oefenen, klokkijken (analoog en digitaal), delen (met rest), geld rekenen, millimeter/centimeter/meter, getallenlijn tot 1000 (min, plus, delen en keer). 

Voor spelling gaan we o.a. oefenen met: eend, molen, mollen, fiets, meeuw, gebak.

Ook werken we aan begrijpend lezen, taal, schrijven, lezen, gymen en Engels.

 

Groep 6

Welkom in groep 6!

Onze klas bestaat uit 24 leerlingen en twee juffen: juf Francisca en juf Milou.

In groep 6 intensiveren we onder andere het leesproces, breiden we onze kennis op spellinggebied verder uit. We leren bijvoorbeeld woorden met een c schrijven.

De geleerde rekenvaardigheden vanuit groep 5 breiden we in groep 6 ook verder uit. We leren optellen en aftrekken met getallen tot 100.000. Ook leren we dat een miljoen een getal is met zes nullen. Daarnaast is er aandacht voor: breuken en decimalen, vermenigvuldigen en delen, meetkunde en verhoudingen.

Gedurende het hele schooljaar werken we aan verschillende thema's die drie of vier weken duren, zoals: de prehistorie, Noord-Nederland, de Romeinen en Zuid-Nederland.

Op dinsdag en donderdag eten we tijdens het tussendoortje een stuk fruit en op maandag en donderdag gymmen we in de gymzaal naast onze school.

 

Groep 7

 

Meester Jan en juf Linda zijn de leerkrachten van groep 7. 

 

Juf Linda is er op maandag en dinsdag. 

Meester Jan is er woensdag t/m vrijdag. 

 

Groep 7 is een groep die ook regelmatig naar het technieklokaal gaat. 

Tijdens de geschiedenislessen van 4x Wijzer kijken we terug naar de tijden van de oorlogen. De zandtafel gaan we hierbij ook gebruiken. Hoe en waarom? Dat kom je dit jaar zeker te weten!

 

Daarnaast hebben we in groep 7 buiten fietslessen waarbij een ‘stunt parcours regelmatig op het plein wordt klaargezet.

Juf Kimberly heeft als afsluiting van haar stage met ons een project gedaan: Speeltuin 2.0

 

Groep 8

Juf Marjon en juf Yvonne zijn de leerkrachten van groep 8. 

 

Juf Yvonne is er op maandag. 

Juf Marjon is er dinsdag t/m vrijdag. 

 

Groep 8 is de klas waarin je het laatste jaar van de basisschool zit en daarna doorgaat naar de middelbare school. Misschien is dat best een beetje spannend, maar samen, met elkaar gaat dit vast en zeker lukken!

 

Wij hebben 1 keer in de week tosti en waterkoker.

Naast het “gewone”reken, spelling en taalwerk zijn we bezig met Vier keer wijzer. Het thema van deze weken is: pruiken en revoluties. 

Wij hebben een super gezellige klas die elkaar helpt, vertrouwt en accepteert.

 

Groetjes van groep 8