OBS De Koet | Tripkouw 36 | 1679 GJ Midwoud

Wat doet OR

De  Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Koet.

We houden ons bezig met het (mede)organiseren van binnen - en buitenschoolse activiteiten voor,en soms door, de leerlingen.

Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, sinterklaasfeest, kerstviering, het schoolreisje en overige festiviteiten.

Voor dit alles geldt vanzelfsprekend dat gezondheid, veiligheid en het welzijn van de leerlingen gewaarborgd dient te zijn.

De doelstelling in het kort:  

Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het  karakter ervan te bevorderen.  

Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.    

Daarnaast heeft de OR een klankbord functie voor de leden van de medezeggenschapsraad (MR) en de ouders van de leerlingen van  De Koet. Er vind ook regelmatig informatie overdracht plaats tussen directie en ouderraad.   

De OR is verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van: 

- de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage 

- andere bijdragen van ouders ten behoeve van activiteiten van of voor de schoolinkomsten welke de OR op andere wijze verkrijgt ( te denken valt aan de opbrengst van de Bags to School actie). De OR heeft een dagelijks bestuur.

Hierin zijn vertegenwoordigd: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

 

Verder maken de commissieleden van de diverse werkgroepen deel uit van de OR. Bent u nieuwsgierig naar het OR werk en wilt u zelf ook iets doen binnen de school van uw kind, u bent van harte welkom om in één van de werkgroepen mee te draaien.

De kortste weg is een van onze OR-leden aan te spreken. Iedere dag zijn er wel enkele leden op De Koet aanwezig, zij kunnen u direct verder helpen en bovendien kunt u ons ook altijd bereiken via ons email adres : or@obsdekoet.nl   

Tot ziens! 

 

Agenda MR en OR

Alle bekijken >>

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.