OBS De Koet | Tripkouw 36 | 1679 GJ Midwoud
Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) is, heel kort samengevat, een inspraakorgaan. Ingesteld door het ministerie, met wettelijke bevoegdheden. De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in een bedrijf. Het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur wordt getoetst. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht.

Daarnaast heeft de MR ook een zwijgplicht, onder meer voor zaken waar de privacy van een persoon in het geding is. Hier wordt door de MR zorgvuldig mee omgegaan, wat kan betekenen dat niet het hele verslag van de vergadering wordt gepubliceerd.

Wij gaan ervan uit dat u daar begrip voor heeft.

 

De MR van OBS de Koet bestaat uit vijf ouders en vijf teamleden, die zo'n 7x per jaar bijeen komen. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website van de school. De vergaderingen zijn openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. In de vergaderingen worden vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken op school behandeld. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit op school en het bieden van rust en stabiliteit voor de kinderen en het team.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de MR kunt u vinden onder de downloads op deze pagina.

 

In juni organiseert de MR een jaarvergadering. Dan legt de MR verantwoording af over zijn doen en laten en er worden eventueel verkiezingen gehouden.

 

Vanuit de medezeggenschapsraad heeft een lid zitting in de door het schoolbestuur ingestelde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Allure-scholen.

De GMR bespreekt alle zaken die voor de 15 basisscholen binnen deze regio van gemeenschappelijk belang zijn.

 

 

Agenda MR en OR

Alle bekijken >>

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.